FPT Lào Cai Tuyển Gấp Các Vị Trí: CB Kinh...

FPT Lào Cai Tuyển Gấp Các Vị Trí: CB Kinh...

FPT Lào Cai tuyển gấp các vị trí: CB kinh doanh Lào Cai, Sa Pa, Bảo Thắng, CB thu cước Đồng Tuyển, kỹ thuật tại Sa Pa lương> 6trFPT Lào Cai tuyển gấp các vị trí: CB kinh doanh Lào Cai, Sa Pa, Bảo Thắng, CB thu cước Đồng Tuyển, kỹ thuật tại Sa Pa lương> 6tr
Ngày đăng:
2019-10-03
Job Id: 
559206