Em Có Bằng C 3 Năm .vì Muốn Học Hỏi...

Em Có Bằng C 3 Năm .vì Muốn Học Hỏi...

Em có bằng c 3 năm .vì muốn học hỏi thêm kinh nghiệm để nâng bằng nên có bác tài nào cần phụ k ạ....Em có bằng c 3 năm .vì muốn học hỏi thêm kinh nghiệm để nâng bằng nên có bác tài nào cần phụ k ạ....
Ngày đăng:
2019-10-21
Job Id: 
579502
Địa điểm: