Duy Nhất 5 Suất Nữ Làm Tại Khu Công Nghiệp...

Duy Nhất 5 Suất Nữ Làm Tại Khu Công Nghiệp...

Duy nhất 5 suất Nữ Làm tại khu công nghiệp Quế Võ 1. Làm ngồi, không phòng sạch cửa từ. Lương 7tr-9tr. Ăn ở công ty lo. lh: 0868.836.637Tuyển dụng việc làm Bắc NinhuzcDuy nhất 5 suất Nữ Làm tại khu công nghiệp Quế Võ 1. Làm ngồi, không phòng sạch cửa từ. Lương 7tr-9tr. Ăn ở công ty lo. lh: 0868.836.637Tuyển dụng việc làm Bắc Ninhuzc
Ngày đăng:
2020-05-23
Job Id: 
971017