Digital Marketing

Digital Marketing

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Phúc Thịnh
Mô tả công việc: 

- Kiểm soát các hoạt động Digital Marketing: Xây dựng chiến lược, chiến lược Marketing cho sản phẩm, các chương trình truyền thông, promotion theo định hướng công ty
- Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm của công ty trên các trang online: Faceboook, google…
- Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ công viêc và kết quả đề ra
- Thực hiện công việc theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Liên hệ

Người liên hệ: 
Di La
Điện thoại: 
0334230865
Địa chỉ Email: 
dilatuyendungpt@gmail.com.vn
Ngày đăng:
2020-09-15
Job Id: 
1188117