điều phối viên

điều phối viên

Công ty TNHH Red River Foods Việt Nam tại Gia Lai (Mã 1901.445)Ngành Nghề: Thu Mua, Sản Xuất, Chế Biến, Xuất Khẩu Hạt Điều. Cần tuyển: ĐIỀU PHỐI VIÊN (Coordinator Officer)Số lượng: 01 Địa điểm làm việc/Address: TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Mô tả công việc:

1. Báo cáo hoạt động nhà máy hằng ngày, theo dõi lập và triển khai kế hoạch, hoạt động củaMehr công ty trực tiếp cho giám đốc nhà máy.2. Phối hợp với các bộ phận sản xuất, nhân sự, hành chính để điều phối hoạt động của công ty.3. Lập kế hoạch, hướng dẫn và quản lý, báo cáo kịp thời, ghi nhận phản hồi các hoạt động đảm bảo mọi người chuẩn bị và thực hiện cho các hoạt động ở mức tốt nhất. Có kiển thức tổng quan về chế biến, hiểu biết về… Mehr

Ngày đăng:
2019-10-21
Job Id: 
579714