điều dưỡng

điều dưỡng

1. Vẫn triển khai nhận hồ sơ liên thông các chương trình:- Bác sỹ YHCT ( Đạt đủ tiêu chí xét tuyển + ôn thi đầu vào theo trường) chốt trước 15/6- ĐH Ngành Dược - Điều dưỡng - Xét nghiệm ( Lớp học tại HN, xét tuyển đạt yêu cầu + thi tuyển đầu vào) chốt trong tháng 6/2020

2. Các hệ TC, CĐ chính quy, liên thông, văn bằng 2 các khối ngành: - Y sỹMore đa khoa, Y sỹ YHCT, Y sỹ Răng hàm mặt, Nội soi TMH, Chuẩn đoán hình ảnh, Siêu âm (học chính quy lấy bằng TC thời gian học là 02 năm, học VB2 thời gian học là 12 - 15 tháng, lớp lấy CC 6-9 tháng)- Dược - Điều dưỡng - Xét nghiệm - Hộ sinh ( học chính quy là 03 năm, học VB2 thời gian học là 18 - 20 tháng)

3. Hệ ngắn hạn có các lớp học như sau:… More

Ngày đăng:
2020-06-03
Job Id: 
997574
Địa điểm: