điều dưỡng

điều dưỡng

Tuyển dụng Điều dưỡng Nam - lấy mẫu bệnh phẩm tại nhà

Địa chỉ: Đường Đào Sư Tích , TP Bắc Giang.

SĐT liên hệ: 0855160996

Ngày đăng:
2019-11-10
Job Id: 
609504
Ngành nghề: 
Địa điểm: