Data Warehouse Developer (Java/ .NET/ Python) - Upto 25M

Data Warehouse Developer (Java/ .NET/ Python) - Upto 25M

Mô tả công việc: 
Ngày cập nhật: 27/06/2019

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Xe đưa đón
 • Du lịch nước ngoài
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Mô tả Công việc

NHIỆM VỤ:

Data Warehouse:

 • Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu để tạo báo cáo cho tất cả phòng ban.
 • Phân tích và thiết kế giải pháp ETL cho việc tích hợp mới và update dữ liệu.
 • Thiết kế và phát triển database (tables, stored procedures, views etc..) để hỗ trợ ETL và tích hợp dữ liệu.
 • Có khả năng phân tích, tạo và tối ưu hóa câu lệnh SQL và stored procedures.
 • Đánh giá và phân tích dữ liệu sau khi được load vào kho dữ liệu, cung cấp các giải pháp để tăng cường độ chính xác và hiệu suất xử lý dữ liệu.
 • Hiểu biết về kiến trúc data warehouse và phương pháp phát triển phần mềm theo mô hình Agile.

Business Intelligence Solutions:

 • Phát triển các báo cáo phức tạp bằng công cụ Tableau Desktop và Tableau Server.
 • Hỗ trợ các phòng ban trong việc vận hành báo cáo.
 • Giải quyết sự cố, đánh giá kết quả và đề xuất cải tiến quy trình xử lý sự cố.
 • Thực hiện quản trị và cấu hình Tableau Server.
 • Phát triển các báo cáo Tableau phức tạp bằng cách nhúng mã Javascript.
 • Có kiến thức về bán hàng và sản xuất là một lợi thế.

Yêu Cầu Công Việc

 •  Tốt nghiệp Đại học và các trung tâm đào tạo trở lên các ngành trong lĩnh vực CNTT
 •  Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lập trình
 • Tiếng anh khá (4 kỹ năng)
 • Khả năng lập trình với các loại ngôn ngữ: PL/SQL (Java, DotNet, Python là một lợi thế)
 • Cơ sở dữ liệu: Oracle, MS SQL
 • Công cụ về Business Intelligence (OBIEE, Cognos …)
 • Công cụ về ETL (ODI, SSIS, DataStage …)

Thông tin khác

 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

NMS - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THẾ HỆ MỚI

Qui mô công ty: 100-499
NMS là thành viên của Tập đoàn Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom Corporation – HTC) hoạt động trong lĩnh vực viễn thông – công nghệ thông tin. Trong gần 10...Chi tiết
Ngày đăng:
2019-06-27
Job Id: 
540415