ĐANG CẦN GẤP: 05 Bán Hàng Tại ...

ĐANG CẦN GẤP: 05 Bán Hàng Tại ...

ĐANG CẦN GẤP: 05 bán hàng tại chổ.

Tuổi từ 18 => 40 tuổi.

TN: 3.500.000tr- 5.500.000tr

TG :Sáng : 7h30 đến 11hh30

Chiều :13h30 đến 17h

Full : 7h30 đến 17h

Dành cho người nghiêm túc thực sự

Liên hệ:

Ngày đăng:
2019-11-21
Job Id: 
573622
Địa điểm: