đại diện bán hàng

đại diện bán hàng

LƯƠNG: 8-14 tr (LCB+thưởng, trợ cấp, bảo hiểm đầy đủ)

TUYỂN DỤNG GẤP TẠI #H_CÁI_BÈ & #Tx_GÒ_CÔNG - #TIỀN_GIANG CHO [SAMSUNG] VỊ TRÍ NHÂN VIÊN ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG TẠI ĐIỆN MÁY

Cmt để lại tên+sdt+ khu vực bên mình sẽ gọi trao đổi công...

LƯƠNG: 8-14 tr (LCB+thưởng, trợ cấp, bảo hiểm đầy đủ)

TUYỂN DỤNG GẤP TẠI #H_CÁI_BÈ & #Tx_GÒ_CÔNG - #TIỀN_GIANG CHO [SAMSUNG] VỊ TRÍ NHÂN VIÊN ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG TẠI ĐIỆN MÁY

Cmt để lại tên+sdt+ khu vực bên mình sẽ gọi trao đổi công...

See More
Ngày đăng:
2020-02-27
Job Id: 
793275