Cty Synopex Kcn Quang Minh TB 8-11tr/ Tháng - Ca...

Cty Synopex Kcn Quang Minh TB 8-11tr/ Tháng - Ca...

Cty Synopex kcn quang minh TB 8-11tr/ tháng- Ca ngày : 300,000 đồng/11h- Ca đêm: 370,000 đồng/11h- Ca ngày nghỉ : 530,000 đồng/11h- Ca đêm nghỉ : 630,000 đồng/11hIII. Phụ cấp:- Phụ cấp soi kính: 200,000 đồng/tháng (Điều kiện: Làm đủ 10 công trở lên)- Phụ cấp chuyên cần: 100,000 đồng/tháng- Được ăn ca miễn phí tại Công ty (2 bữa/ngày).LH:0812688333-0358853444

Ngày đăng:
2020-02-19
Job Id: 
766792