Cty SEGYUNG KCN QUẾ VÕ 1 - Bắc Ninh ...

Cty SEGYUNG KCN QUẾ VÕ 1 - Bắc Ninh ...

Cty SEGYUNG KCN QUẾ VÕ 1 - Bắc ninh - Lương cơ bản 4tr200k- Phụ cấp: 1tr300k Chuyên cần 300Đời sống 300Công Đoạn 300Thâm niên 400- Công việc: 80% làm ngồi, 20% làm đứngQC kiểm hàng, Phòng sạch,CóMore cửa từ,Ko soi kính 0329178792Sàn Việc Làm Vĩnh Phúc (chuyên gia Tuyển Dụng)jcz

Ngày đăng:
2020-09-30
Job Id: 
1225125