CTY Gigaland- KCN Quế Võ 1-BN. (gần Làng Giang Liễu,...

CTY Gigaland- KCN Quế Võ 1-BN. (gần Làng Giang Liễu,...

CTY Gigaland- KCN Quế Võ 1-BN. (gần làng giang liễu, mao dộc)"Tuyển 200 Nữ. Ngồi truyền lắp ráp,CV: Ngồi chạy máy, kiểm hàng, đóng gói linh kiện điện thoại, tai nghe…vv"Lương: Ngày 230k/11h. Đêm 260k/11h.CN ngày 400k/11h. CN đêm 440k/11h.Chuyên cần 300/26 công.Lương tháng 7-9 triệu" "" "CHẾ ĐỘ: A. 7 ngày ứng lương. B. Hỗ trợ tìm phòng trọ.C. Trả lương vào 20 hàng tháng."

Ngày đăng:
2019-05-15
Job Id: 
525069