️Cty AAC - KCN Quế Võ ️Nữ Riêng Hoặc Cặp...

️Cty AAC - KCN Quế Võ ️Nữ Riêng Hoặc Cặp...

Cty AAC - KCN Quế võ

Nữ riêng hoặc cặp nam- nữ

-Ca ngày :240k

-Ca đêm : 270k

- Chủ nhật ngày: 400k

- Chủ nhật ca đêm : 450k

- Chuyên cần : 300k

- Xăng xe : 300k

- Thâm niên: 200k

Mô tả công việc : sản suất tai nghe( có cả đứng và ngồi

Yêu cầu:tuổi từ 16-36 khi đi phỏng vấn mang theo cmt gốc và 3 bản photo . Yêu cầu nam không săm nhộm

Liên hệ nhân sự: .0373621971

Ngày đăng:
2019-11-14
Job Id: 
577718
Địa điểm: