CT TUYỂN NAM ĐỨNG MÁY: LƯƠNG 15-25TR/22 CÔNG, KO BẰNG...

CT TUYỂN NAM ĐỨNG MÁY: LƯƠNG 15-25TR/22 CÔNG, KO BẰNG...

CT TUYỂN NAM ĐỨNG MÁY: LƯƠNG 15-25TR/22 CÔNG, KO BẰNG CẤP, KO KINH NGHIỆM. BAO ĂN Ở .CO BHXH GỌI : 0963294017CT TUYỂN NAM ĐỨNG MÁY: LƯƠNG 15-25TR/22 CÔNG, KO BẰNG CẤP, KO KINH NGHIỆM. BAO ĂN Ở .CO BHXH GỌI : 0963294017
Ngày đăng:
2020-05-23
Job Id: 
545302
Địa điểm: