Công Ty điện Tử LG - Ba Lan Tuyển 50...

Công Ty điện Tử LG - Ba Lan Tuyển 50...

Công ty điện tử LG - Ba Lan tuyển 50 lđ phổ thông. Thu nhập 900$-1000$. Bao đỗ. Nhận from đến ngày 31/10.Ms Mơ: 0988.646.268Công ty điện tử LG - Ba Lan tuyển 50 lđ phổ thông. Thu nhập 900$-1000$. Bao đỗ. Nhận from đến ngày 31/10.Ms Mơ: 0988.646.268
Ngày đăng:
2019-10-21
Job Id: 
579824