công nhân nữ

Công nhân nữ

Tuyển gấp công nhân nữ,cặp nam nữ chỉ cần cmt là pv ngay tại kcn đồng văn 1-hà nam.Thu nhập 8-12tr/tháng

Hotline:0911658342

Tuyển gấp công nhân nữ,cặp nam nữ chỉ cần cmt là pv ngay tại kcn đồng văn 1-hà nam.Thu nhập 8-12tr/tháng

Hotline:0911658342

Ngày đăng:
2020-02-22
Job Id: 
781876