công nhân nam

Công nhân nam

Tuyển công nhân nam-nữ 17_35t tại kcn đồng văn 1-hà nam.cv nhàn thu nhập ổn định 8-12tr/tháng. Hotlline:0911658342Tuyển công nhân nam-nữ 17_35t tại kcn đồng văn 1-hà nam.cv nhàn thu nhập ổn định 8-12tr/tháng. Hotlline:0911658342
Ngày đăng:
2020-02-21
Job Id: 
780415