Công nhân Lắp ráp

Công nhân Lắp ráp

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Sáng Việt
Mô tả công việc: 

Thực hiện tốt các công việc được giao tuân theo các hướng dẫn công việc, hướng dẫn công đoạn, quy trình sản xuất.
Kiểm tra chất lượng các chi tiết trước khi được lắp ráp tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng.
Thực hiện các thay đổi kỹ thuật khi được thông báo.
Sử dụng và kiểm tra dụng cụ thiết bị được giao hằng ngày.
Luôn giữ nơi làm việc ngăn nắp, sạch sẽ.
Báo cáo cho tổ trưởng khi thấy máy móc có hiện tượng hư hỏng.
Báo cáo cho tổ trưởng khi thấy nguyên vật liệu không đúng tiêu chuẩn chất lượng.
Báo cáo sản lượng, sản phẩm không phù hợp cho tổ trưởng.

Liên hệ

Người liên hệ: 
Ms. Giao
Điện thoại: 
0932236194
Địa chỉ Email: 
tuyendung.elink@gmail.com
Ngày đăng:
2019-03-11
Job Id: 
502199
Ngành nghề: 
Địa điểm: