công nhân hàn

Công nhân hàn

Để Mị nói cho mà nghe!

Nissei đang tuyển gấp công nhân QC, công nhân hành chính, công nhân làm ca,kỹ thuật viên.

0904.348.616

Để Mị nói cho mà nghe!

Nissei đang tuyển gấp công nhân QC, công nhân hành chính, công nhân làm ca,kỹ thuật viên.

0904.348.616

Ngày đăng:
2019-11-11
Job Id: 
609943