công nhân

Công nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG IN CẦN 50 CÔNG NHÂN CHÍNH THỨC vsTHỜI VỤĐộ tuổi: 23-46 NữLÀM NGỒI GẬP HỘP GIẤY ( làm ngồi nhẹ nhàng)Lương Cơ Bản :5.000.000. (Chính thức)Lương Cơ Bản:. 4.600.00 (thời vụ )Phụ Cấp : 1.100.000Chuyên Cân : 600.000Xăng Xe: 300.000Con Nhỏ: 200.000THỜI GIAN LV: CHUYÊN CA NGÀY CÓ TĂNG CA 2-4 tiếngib mình để mình TV ạ

Ngày đăng:
2022-06-23
Job Id: 
1821580
Địa điểm: