Có Bạn Nào Phụ Hoặc Thợ đang Rảnh Việc Qua...

Có Bạn Nào Phụ Hoặc Thợ đang Rảnh Việc Qua...

Có bạn nào phụ hoặc thợ đang rảnh việc qua làm giúp e trong chiều hôm nay với .Nếu đang chưa có việc làm thì làm lâu dài luôn . Làm tại đường số 9 kcn hòa khánhCall: 0904970480

Ngày đăng:
2019-08-23
Job Id: 
559165