cn chính thức

Cn chính thức

Đông đã tới, gió đã vềTại sao em vẫn chưa về Mian.

GỬI CV NGAY - NHẬN NGAY CƠ HỘI.LÀM VIỆC TẠI MINH ANH ĐÔ LƯƠNG.

𝑵𝑯𝑨̂𝑵 𝑽𝑰𝑬̂𝑵 𝑵𝑯𝑨̂𝑵 𝑺𝑼̛̣:

𝑴𝒐̂ 𝒕𝒂̉ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄

More

1. Nhập liệu và quản lý tình hình nghỉ phép CB-CNV- Kiểm soát phép năm CB-CNV- Tổng hợp và đăng ký giấy tờ nghỉ phép CB-CNV"2. Theo dõi, kiểm tra, quản lý làm việc ngoài giờ (tăng ca)3. Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ và thực hiện nhập liệu các thông tin liên quan lên hệ thống chấm công4. Hoàn thành Bảng công thực tế- Kiểm soát dự liệu chấm công- Chỉnh công: tính lại ngày công, tăng ca- Căn cứ quy chế thanh toán lương cho CN chính thức và nghỉ việc để lập danh sách cùng kế toán lương thanh toán"5. Hoàn… More

Đông đã tới, gió đã vềTại sao em vẫn chưa về Mian.

GỬI CV NGAY - NHẬN NGAY CƠ HỘI.LÀM VIỆC TẠI MINH ANH ĐÔ LƯƠNG.

𝑵𝑯𝑨̂𝑵 𝑽𝑰𝑬̂𝑵 𝑵𝑯𝑨̂𝑵 𝑺𝑼̛̣:

𝑴𝒐̂ 𝒕𝒂̉ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄

More

1. Nhập liệu và quản lý tình hình nghỉ phép CB-CNV- Kiểm soát phép năm CB-CNV- Tổng hợp và đăng ký giấy tờ nghỉ phép CB-CNV" 2. Theo dõi, kiểm tra, quản lý làm việc ngoài giờ (tăng ca) 3. Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ và thực hiện nhập liệu các thông tin liên quan lên hệ thống chấm công 4. Hoàn thành Bảng chấm công- Kiểm soát dự liệu chấm công- Chỉnh công: tính lại ngày công, tăng ca - Căn cứ quy chế thanh toán lương cho CN chính thức và nghỉ việc để lập danh sách cùng kế toán lương thanh toán" 5. Hoàn… More

Ngày đăng:
2019-11-28
Job Id: 
643880