cn chính thức

Cn chính thức

+2

HONDA HÀ NAM NAM THÔNG BÁO TUYỂN DỤNGCHÍNH THỨC VÀ THỜI VỤ

CN THỜI VỤ: PHỎNG VẤN NGÀY PHÒNG NHÂN SỰ HONDA HÀ NAM NAM THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂNCHÍNH THỨC VÀ THỜI VỤ

CN THỜI VỤ: PHỎNG VẤN NGÀY More 21 tháng 10TUYỂN NAM: TỐT NGHIỆP CẤP 2 TRỞ LÊN. TUỔI: 18 – 34 (2001-1980);Làm hành chính: 275.000 VNĐ ( 7h30- 16h15 )Ca 1 : 286..000 VNĐ ( 6h00-14h30)Ca 2 : 313.000 VNĐ ( 14h30-23h)Ca 3 :335.000 VNĐ (23h00- 6h )Chuyên cần: 250k/ thángCN CHÍNH THỨC : PHỎNG VẤN NGÀY 21 tháng 10Tuyển NAM , Nữ Tuổi 18 đến 30 (2001 đến 1989 ) TN… More

Ngày đăng:
2019-10-21
Job Id: 
579624
Địa điểm: