CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SEKIN
Mô tả công việc: 

 Thực hiện các công tác tuyển dụng theo kế hoạch theo quy trình tuyển dụng của phòng Nghiệp Vụ.
 Tìm kiếm, đề xuất các phương án, kênh tuyển dụng hiệu quả.
 Tham gia thiết lập bảng mô tả công việc cho các vị trí tuyển dụng theo yêu cầu của P. Nghiệp Vụ.
 Sàng lọc hồ sơ, liên hệ với các ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn.
 Thông báo kết quả phỏng vấn & sát hạch cho ứng viên.
 Quản lý thông tin, hồ sơ ứng viên.

Liên hệ

Người liên hệ: 
Sekin Security
Điện thoại: 
02466883236
Địa chỉ Email: 
hr@sekin.vn
Ngày đăng:
2022-11-24
Job Id: 
1881166