CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY TÀI CHÍNH ANH QUỐC
Mô tả công việc: 

* Mô tả công việc
1. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh theo định hướng của Công ty.
2. Khảo sát thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tư vấn và chăm sóc khách hàng nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm.
3. Xúc tiến đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng với khách hàng, xây quy trình và phát triển hệ thống kênh phân phối
4. Lập và thực hiện, kế hoạch chiến lược phát triển kinh doanh: kế hoạch phát triển khách hàng, thị trường, doanh thu theo tháng/quý
5. Báo cáo công việc, cập nhật thông tin khách hàng đầy đủ và chính xác

Liên hệ

Người liên hệ: 
Ms.Mai Chi
Điện thoại: 
0985747696
Địa chỉ Email: 
tuyendungnhansutapdoantaichinh@gmail.com
Ngày đăng:
2019-07-09
Job Id: 
544751