𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝟒.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 Cho Nữ Mới Vào Làm.𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝟒.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 Ngày Lễ...

𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝟒.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 Cho Nữ Mới Vào Làm.𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝟒.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 Ngày Lễ...

𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝟒.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 cho Nữ mới vào làm.𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝟒.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 ngày lễ 2/9 𝐋𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 : 𝟕.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎-𝟏𝟐.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 (Tuyển Nữ : 18-35, có bằng cấp 2 trở lên)----------------------Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ : Công ty TNHH SUMIDENSOMore ( 100% đầu tư của Nhật Bản ) , KCN Đại An, Cẩm Giàng, Hải Dương ( Ngay trên mặt đường quốc lộ 5 cũ ).---------------𝐌𝐔̛́𝐂 𝐋𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐕𝐀̀ 𝐂𝐇𝐄̂́ Đ𝐎̣̂. Lương cơ bản: 4000.000đ/23 công. Phụ cấp ca đêm: (50% lương cơ bản + 20.000đ/đêm) Phụ cấp chuyên cần: 400.000đ. Phụ cấp đời sống: 300.000đ. Phụ cấp kỹ năng: 200.000 - 300.000đ. Trợ cấp sinh con đến 1.900.000đ. Trợ cấp con nhỏ 300.000đ/tháng. Trợ cấp nữ giới 30.000đ/tháng.𝐋𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆:𝟕.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎-𝟏𝟐.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎/𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆. Trả… More

Ngày đăng:
2019-09-14
Job Id: 
550012