#chính_thức #thời_vụ #nam #nữ Chỉ Cần CMND đi Làm Tại...

#chính_thức #thời_vụ #nam #nữ Chỉ Cần CMND đi Làm Tại...

#chính_thức #thời_vụ

#nam #nữ chỉ cần CMND đi làm tại KCN QUANG CHÂU/VÂN TRUNG,BG

cv làm ngồi/ #chuyên_ca...

#chính_thức #thời_vụ

#nam #nữ chỉ cần CMND đi làm tại KCN QUANG CHÂU/VÂN TRUNG,BG

cv làm ngồi/ #chuyên_ca...

See More
Ngày đăng:
2019-11-18
Job Id: 
623971
Địa điểm: