CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Đất Nước Balan Lương Sau...

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Đất Nước Balan Lương Sau...

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Đất nước Balan Lương sau thuế : 1200 U S D Làm việc : 5 ngày/ Tuần Làm thêm : 4h/ Ngày : 1h = 8 euro Du lịch Châu Âu 1 năm / 1 lần Tăng lương theo luật pháp Balan LH 0923.757.333

Ngày đăng:
2019-08-25
Job Id: 
558981