Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng

Công ty cổ phần Nhựa Sơn Kỳ
Mô tả công việc: 

- Chăm sóc, giải quyết các vấn đề phát sinh của Khách hàng liên hệ đến Công ty.
- Tư vấn bán hàng .
- Tiếp nhận thông tin bảo hành, xử lý sự cố phát sinh.
- Quản lý các công việc hành chính.
- Công việc trao đổi cụ thể khi đến phỏng vấn

Liên hệ

Người liên hệ: 
ms Thu
Điện thoại: 
02836365454
Địa chỉ Email: 
nhuasonky729@gmail.com
Ngày đăng:
2020-11-21
Job Id: 
1351888
Ngành nghề: 
Địa điểm: