CẶP NAM - NỮ, NỮ (ĐƯỢC CHUYÊN NGÀY, CHUYÊN ĐÊM...

CẶP NAM - NỮ, NỮ (ĐƯỢC CHUYÊN NGÀY, CHUYÊN ĐÊM...

CẶP NAM - NỮ, NỮ (ĐƯỢC CHUYÊN NGÀY, CHUYÊN ĐÊM ).( TUỔI 15-50)

+LÀM VIỆC CTY INTOPS KCN YÊN PHONG .

+ ĐƯỢC ĐK LÀM NGẮN HẠN - HOẶC DÀI HẠN

+ LÀM PHÒNG LẮP RÁP CỰC NHÀN

LIÊN HỆ : 036 46 76 067 ( MS HƯƠNG )

Ngày đăng:
2019-04-16
Job Id: 
517447