Cặp NAM-NỮ ( Nam, Nữ Riêng ) Đi Làm...

Cặp NAM-NỮ ( Nam, Nữ Riêng ) Đi Làm...

Cặp NAM-NỮ ( Nam, Nữ riêng ) Đi làm luôn KCN Đình Trám tối nay - CV làm gồi, phòng thường, lắp ráp sản xuất linh kiện điện tử - Thu nhập ổn định 7-9tr/ tháng - Lh 0971893998 ( Zalo )

Cặp NAM-NỮ ( Nam, Nữ riêng ) Đi làm luôn KCN Đình Trám tối nay - CV làm gồi, phòng thường, lắp ráp sản xuất linh kiện điện tử - Thu nhập ổn định 7-9tr/ tháng - Lh 0971893998 ( Zalo )

Ngày đăng:
2019-12-15
Job Id: 
674005
Địa điểm: