cặp nam nữ

Cặp nam nữ

Tuyển 20 nữ, cặp nam nữ lm KCN QUẾ VÕ 2 mở rộng.+ Cty JMi kcn quế võ 2.Chấp nhận thiếu tuổi.- ca ngày 230/11h- ca đêm 270/11h- chủ nhật ngày 420/11h- chủ nhật đêm 470/11h- PC 300+ CV: ngồi vệ sinh khay,gián temp gián tếp.- thu nhập 7-9 triệu.Lh : 0382743585

Ngày đăng:
2019-10-18
Job Id: 
577744
Địa điểm: