Cần Tuyển Vị Trí Thư Kí Kho Trung Cấp Trở...

Cần Tuyển Vị Trí Thư Kí Kho Trung Cấp Trở...

Cần tuyển vị trí Thư kí kho trung cấp trở lên(biết excel) tại Long Hâu,CG,Long AnNam (đi ca được)Lương:6-8trCần tuyển vị trí Thư kí kho trung cấp trở lên(biết excel) tại Long Hâu,CG,Long AnNam (đi ca được)Lương:6-8tr
Ngày đăng:
2019-09-18
Job Id: 
567184
Địa điểm: