Cần Tuyển Gấp 50 Nữ đi Làm ở Khai Quang...

Cần Tuyển Gấp 50 Nữ đi Làm ở Khai Quang...

Cần tuyển Gấp 50 Nữ đi làm ở Khai quangTrả lương theo NGÀY - làm ngồi sản xuất dán tape,không soi kính,thanh toán luôn cuối ca ca ngày 250k,ca đêm 290k Liên hệ 0378351599 Hr HiềnCần tuyển Gấp 50 Nữ đi làm ở Khai quangTrả lương theo NGÀY - làm ngồi sản xuất dán tape,không soi kính,thanh toán luôn cuối ca ca ngày 250k,ca đêm 290k Liên hệ 0378351599 Hr Hiền
Ngày đăng:
2021-11-25
Job Id: 
1637834