Cần Tuyển Gấp 3 Bạn Nam Làm Trong Xưởng...

Cần Tuyển Gấp 3 Bạn Nam Làm Trong Xưởng...

Cần tuyển gấp 3 bạn nam làm trong xưởng rút xương chân gà lương 5-6 triệu nuôi ăn ở rồi. Ai đi làm lh 0335700458 Cần tuyển gấp 3 bạn nam làm trong xưởng rút xương chân gà lương 5-6 triệu nuôi ăn ở rồi. Ai đi làm lh 0335700458
Ngày đăng:
2019-09-22
Job Id: 
567334
Địa điểm: