Cần Tuyển 2 Bạn Làm Tại Kho.. Công Việc đóng...

Cần Tuyển 2 Bạn Làm Tại Kho.. Công Việc đóng...

Cần tuyển 2 bạn làm tại kho.. Công việc đóng hàng, dọn dẹp khoYêu cầu làm lâu dài.Địa chỉ : 58 Xuân Thủy( sau điện máy xanh )0902859264

Ngày đăng:
2019-10-07
Job Id: 
573527