Cần Tuyển 10 Người Lặt Ớt , Ăn Theo Sản...

Cần Tuyển 10 Người Lặt Ớt , Ăn Theo Sản...

Cần Tuyển 10 Người Lặt Ớt , Ăn Theo Sản Phẩm. Công Việc Nhẹ Nhàng, Lãnh Lương Khi Nào Muốn Thì Lãnh. Thời Gian Từ 8h-0h00 Tuỳ Theo Sở Thích Muốn Làm Giờ Nào Cũng Được. Bận Nghĩ Rảnh Làm. 083 4576327 (C Thảo) Địa Chỉ: Phi Nôm, đối diện cây xăng Mai Sơn, Có Xưởng Ớt Màu Xanh Lá

Ngày đăng:
2019-09-23
Job Id: 
568833