Cần tìm quản đốc phân xưởng

Cần tìm quản đốc phân xưởng

Cty TNHH Mira TAV
Mô tả công việc: 

Vị trí: Quản đốc phân xưởng SX
- Quản lý sản xuất
- Thành thạo các ứng dụng văn phòng
- Biết lập kế hoạch
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong sx thực phẩm

Liên hệ

Người liên hệ: 
Anh Tuyền
Điện thoại: 
0925583999
Địa chỉ Email: 
tuyennouvo@gmail.com
Ngày đăng:
2023-01-18
Job Id: 
1904479