Cần Người Phụ Làm điện Nước(công Việc Nhẹ Nhàng) Ngày...

Cần Người Phụ Làm điện Nước(công Việc Nhẹ Nhàng) Ngày...

Cần người phụ làm điện nước(công việc nhẹ nhàng)Ngày 250k/8tiếng Lh:0905458187(gặp chú âu)Cần người phụ làm điện nước(công việc nhẹ nhàng)Ngày 250k/8tiếng Lh:0905458187(gặp chú âu)
Ngày đăng:
2020-06-12
Job Id: 
619757
Địa điểm: