Cần Người Phụ Bán Detox Làm Theo Ca Thời Gian:...

Cần Người Phụ Bán Detox Làm Theo Ca Thời Gian:...

Cần người phụ bán detox làm theo ca Thời gian:- Ca 1: 7h30 - 11h30- Ca 2 : 13h30 - 17h30: 2.500.000 - 5.000.000/ tháng Nam/Nữ 18 tuổi trở lên, siêng năng ,thái độ tốt Không tốn phí khi nhận việc IB HOẶC LIÊN HỆ : 0778136021 ( QLNS )

Ngày đăng:
2019-10-25
Job Id: 
568881