Cần Người Làm Ngũ Hành Sơn 4,5tr/tháng ( 15 Ngày...

Cần Người Làm Ngũ Hành Sơn 4,5tr/tháng ( 15 Ngày...

Cần người làm Ngũ Hành Sơn4,5tr/tháng ( 15 ngày nhận 1 lần )3 ca ( có xoay ca ) Liên hệ : 0764827403Cần người làm Ngũ Hành Sơn4,5tr/tháng ( 15 ngày nhận 1 lần )3 ca ( có xoay ca ) Liên hệ : 0764827403
Ngày đăng:
2019-05-05
Job Id: 
501611
Địa điểm: