CẦN GẤP 50 NAM Tháng10( Đi Ngay), Do Cty Tăng...

CẦN GẤP 50 NAM Tháng10( Đi Ngay), Do Cty Tăng...

CẦN GẤP 50 NAM tháng10( Đi ngay), do cty tăng sản lượng. Lương>12 triệu, cty bao ăn ở, đóng BHXH. Gọi ngay: 0969.247.222CẦN GẤP 50 NAM tháng10( Đi ngay), do cty tăng sản lượng. Lương>12 triệu, cty bao ăn ở, đóng BHXH. Gọi ngay: 0969.247.222
Ngày đăng:
2019-11-05
Job Id: 
571454
Địa điểm: