Cần Gấp 15 Nam Tuổi 17-45 Làm Thời Vụ...

Cần Gấp 15 Nam Tuổi 17-45 Làm Thời Vụ...

Cần gấp 15 nam tuổi 17-45 Làm thời vụ lâu dài. Chuyên ca ngày nắp ráp xe máy tại từ hồ yên mỹ. Làm chuyên ca ngày 12 tiếng Lương 250k ăn 2 bữa. LH 0975351984Cần gấp 15 nam tuổi 17-45 Làm thời vụ lâu dài. Chuyên ca ngày nắp ráp xe máy tại từ hồ yên mỹ. Làm chuyên ca ngày 12 tiếng Lương 250k ăn 2 bữa. LH 0975351984
Ngày đăng:
2020-10-02
Job Id: 
1232876