Cần Chăm Người Già 14h- 7h Sáng (tối Chỉ Ngủ...

Cần Chăm Người Già 14h- 7h Sáng (tối Chỉ Ngủ...

Cần chăm người già 14h- 7h sáng (tối chỉ ngủ với bà). Bà khỏe ăn uống được, chỉ lâu lâu choáng. Sáng có thể ở nhà chơi ko hoặc làm việc khác rồi chiều về làm lại.Làm ở sơn trà. Lương 4tr5.Lh 0935010788

Cần chăm người già 14h- 7h sáng (tối chỉ ngủ với bà). Bà khỏe ăn uống được, chỉ lâu lâu choáng. Sáng có thể ở nhà chơi ko hoặc làm việc khác rồi chiều về làm lại.Làm ở sơn trà. Lương 4tr5.Lh 0935010788

Ngày đăng:
2019-11-09
Job Id: 
605862