Cần Các Bạn Nam 25-50 Tuổi Làm Tại Khu Công...

Cần Các Bạn Nam 25-50 Tuổi Làm Tại Khu Công...

cần các bạn nam 25-50 tuổi làm tại khu công nghiệp châu sơn 250k/1ngày /8h nuôi ở và 1 bữa ăn lh xin việc :0858341988

Ngày đăng:
2020-03-29
Job Id: 
865142