Cần 1 Bạn Nữ Bán Shop Giày Dép ở...

Cần 1 Bạn Nữ Bán Shop Giày Dép ở...

Cần 1 bạn nữ bán shop giày dép ở chợ hưng dũng, từ 7h-18h lương 4tr bao ăn trưa , làm dk ít nhất 6 tháng , liên hệ 0332142649Cần 1 bạn nữ bán shop giày dép ở chợ hưng dũng, từ 7h-18h lương 4tr bao ăn trưa , làm dk ít nhất 6 tháng , liên hệ 0332142649
Ngày đăng:
2019-05-16
Job Id: 
525196
Địa điểm: