bốc vác

Bốc vác

Minh tìm việc theo lơ xe bốc vác hay .phụ công trình j cũng dc. Chua có kinh nghiệm ai bik chỉ vs ở hòa phú Vĩnh long a.Minh tìm việc theo lơ xe bốc vác hay .phụ công trình j cũng dc. Chua có kinh nghiệm ai bik chỉ vs ở hòa phú Vĩnh long a.
Ngày đăng:
2020-11-22
Job Id: 
1352276