bảo vệ

Bảo vệ

Tuyển Bảo vệ Cty samsung KCN Yên Phong LCB 4tr PC 1tr5Làm 20 công/1 thángYêu cầu nam từ 18 - 38 Không xăm lộIB hoặc để lại sđtTuyển Bảo vệ Cty samsung KCN Yên Phong LCB 4tr PC 1tr5Làm 20 công/1 thángYêu cầu nam từ 18 - 38 Không xăm lộIB hoặc để lại sđt
Ngày đăng:
2019-12-14
Job Id: 
672842