BẠN TRẺ NÀO MUỐN ĐI LÀM THỜI VỤ 10-15 NGÀY...

BẠN TRẺ NÀO MUỐN ĐI LÀM THỜI VỤ 10-15 NGÀY...

BẠN TRẺ NÀO MUỐN ĐI LÀM THỜI VỤ 10-15 NGÀY KHÔNG NHỈ ? LƯƠNG 250K CA 12 TIẾNG.200K/ CA 10 TIẾNG.LIÊN HỆ 0964930396 - A. HIẾU.BẠN TRẺ NÀO MUỐN ĐI LÀM THỜI VỤ 10-15 NGÀY KHÔNG NHỈ ? LƯƠNG 250K CA 12 TIẾNG.200K/ CA 10 TIẾNG.LIÊN HỆ 0964930396 - A. HIẾU.
Ngày đăng:
2019-05-04
Job Id: 
523439